Rezidence Jičínská

Facebook Navigace

Standard budovy

Základy

 • původní stavba je založena na skalní podloží
 • železobetonová základová deska pro přistavěné schodišťové věže a vchody

Obálka

 • fasáda zateplena kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty se silikonovou omítkou, včetně řešení šambrán, říms a zdobných prvků, v energetickém standardu B
 • difuzně otevřená konstrukce obálky budovy
 • úprava soklu z přední strany bude ctít charakter původního vzhledu

Střešní konstrukce

 • řešena jako zateplená fóliová s klempířskými prvky z Titanzinku
 • nosná konstrukce ocelovoželezobetonová

Společné prostory

SUTERÉN

 • smíšené zdivo – kámen, cihly
 • sanační omítky zdiva, stropy a klenby omítané, v chodbě sádrokartonový podhled
 • sklepní koje odděleny lehkými příčkami

VSTUP DO OBJEKTU

 • ocelové poštovní schránky
 • zvonkové tablo s interkomem
 • elektricky ovládané otevírání zámku vstupních domovních dveří
 • prosklené ocelové konstrukce s hliníkovými výplněmi a prosklením
 • vstupní dveře ze systémových hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, zasklení izolačním dvojsklem
 • prostor vytápěn podlahovým topením

CHODBY

 • sádrokartonové podhledy na systémovém roštu z pozinkovaných profilů
 • vytápění pomocí radiátorů
 • keramická dlažba
 • osvětlení v chodbě automatické
 • úklidové komory pro každé patro

VÝTAH

 • dva osobní výtahy obsluhující všechna jeho nadzemní a společná podzemní podlaží budovy

Posilovna

 • pouze pro rezidenty
 • dětský koutek
 • balkon
 • vybavena posilovacími stroji

Venkovní prostory

 • zpevněné plochy řešené ze zámkové dlažby
 • obslužná komunikace řešena jako asfaltová
 • parkovací stání pro rezidenty
 • parkovací stání pro invalidy
 • chodník ke vstupům do objektu řešen z kamenné zámkové dlažby
 • kontejnerová stání pro komunální a tříděný odpad
0

Rychlý kontakt