Rezidence Jičínská

Facebook Navigace

Historie

Mladá Boleslav je město s bohatou historií.

Nejstarší historie města sahá asi do poloviny 10. století, kdy zde za vlády Boleslava II. vzniklo přemyslovské hradiště Nový Boleslav, které přetrvalo až do roku 1262. Ve více jak tisícileté historii města se střídatla období vzestupu i úpadku. Od konce 15. století do počátku 17. století bylo město významným centrem Jednoty bratrské. Sídlili tu její kněží včetně známého Jana Augusty, který tu byl i pohřben, nebo Mikuláše Klaudiána, autora první tištěné mapy Čech z roku 1518. Roku 1600 je Mladá Boleslav listinou císaře Rudolfa II. uvedena mezi královská města. To se příznivě projevilo ve školství, architektuře i úrovni společenského života.

Samotný objekt bývalých kasáren má bohatou historii a byl postaven v letech 1882 – 1897 jako sídlo místního pluku č.36 c.k.zeměbrany. Svou podobou palácové architektury se od samého počátku svého vzniku zařadila kasárna mezi nejvýznamnější architektonické dominanty města Mladá Boleslav. Romantizující historický sloh anglické gotiky s bohatě zdobenou fasádou (prvky věžiček, hradební atikové zdi s cimbuřím) dávají objektu neopakovatelnou atmosféru a jedinečný výraz palácovosti. Během období tzv. 1.republiky se kasárenský komplex přejmenoval na kasárna T.G.Masaryka a byl sídlem 47. pěšího pluku a po okupaci v březnu 1939 obsadila kasárna německá armáda. Jako připomínka smrti českých důstojníků v červnu 1940 slouží pamětní deska, která bude po ukončení přestavby objektu umístěna na západní fasádu s přístupem k pomníku z novodobého náměstíčka u bytového komplexu. Po 2. Světové válce se do kasáren opět vrátila čs.armáda a komplex byl přejmenován na „Kasárna 9.května“. Od srpna 1968 do dubna 1991 využívala celý areál sovětská vojska. Velká část areálu byla po převedení do majetku města zbourána a nahradila jej novodobá výstavba bytového komplexu a zachována byla pouze nejmladší a nejhodnotnější budova, která se celkovou přestavbou a modernizací promění v „Rezidenci Jičínská“. Zajímavá historie tohoto objektu bude trvale připomenuta v hale hlavního vstupu do objektu z Jičínské ulice formou dobových fotografií a informačních textů. Objekt si po přestavbě zachová svůj dominantní palácový výraz a svým novým využitím pro kvalitní bydlení bude trvale navrácen původní lesk a sláva této historicky významné budovy.

Vytvořili jsme pro Vás jedinečné místo pro bydlení, které Vám i Vaší rodině zajistí pohodlí klid a odpočinek.

Historické fotografie

0

Rychlý kontakt